Chi tiết tin - Xã A Bung - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 34
  • Tổng truy cập 332.820

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

14:46, Thứ Hai, 11-3-2024

 

Xã A Bung được đánh giá xếp loại chỉ số CCHC đứng đầu trong 13 xã, thị trấn.

/documents/39955/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+ch%E1%BB%89+s%E1%BB%91+CCHC+c%C3%A1c+x%C3%A3%2C+th%E1%BB%8B+tr%E1%BA%A5n+n%C4%83m+2023.signed+%283%29.pdf/491ed7b7-829b-6f4e-b527-3821ddbf0cd6?t=1710143075123

Các tin khác